Läs disclaimer & annonspolicy längst ned på sidan.

Vad är direktavkastning? [En enkel och lättläst guide]

direktavkastning

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning beskriver hur mycket pengar man tjänar på en investering eller ett sparande. Men hur mycket kan man tjäna på en investering? Och kan man tjäna pengar på sina aktier utan att sälja? Här kan du läsa allt du behöver veta om direktavkastning.

Tre viktiga punkter om direktavkastning

När får man direktavkastning?

Direktavkastning är i sig ingen summa pengar, utan en procentsats som anger hur mycket utdelning aktieägarna får per aktie. Utdelningar från bolag på Stockholmsbörsen sker främst under våren.

Aktier som ger utdelning

Nya företag som är relativt små, men som fortfarande växer snabbt, kan ge lägre genomsnittlig direktavkastning än mogna företag inom samma sektorer. I allmänhet betalar mogna företag som inte växer särskilt snabbt de högsta direktavkastningarna. Ett exempel på hela sektorer som betalar den högsta genomsnittliga direktavkastningen är icke-säsongsbaserade konsumentaktier som producerar basprodukter eller verktyg.

Direktavkastningen påverkas av både utdelningen och aktiekursen. Förutsatt att utdelningen inte höjs eller sänks, kommer direktavkastningen att stiga när kursen på aktien faller. Och omvänt så kommer den att falla när kursen på aktien stiger. Eftersom direktavkastningen förändras i förhållande till aktiekursen kan den ofta se ovanligt hög ut för aktier som snabbt faller i värde.

I vissa fall visar inte direktavkastningen vilken typ av utdelning företaget betalar. Till exempel är den genomsnittliga direktavkastningen mycket hög bland fastighetsinvesteringsfonder (REIT).  Tillsammans med REITs har master limited partnerships (MLPs) och affärsutvecklingsföretag (BDCs) vanligtvis mycket höga direktavkastningar. Detta beror på en “genomgångsprocess” som innebär att företaget inte behöver betala inkomstskatt på vinster som de delar ut som direktavkastning. Det lönar sig alltså för företag inom dessa sektorer att betala ut en hög direktavkastning per aktie.

Vill du också börja investera i aktier så rekommenderar jag min artikel där jag listar de bästa aktie apparna som du kan välja mellan.

Hur ofta betalas utdelningen ut?

Företag som betalar utdelning och direktavkastning till sina aktieägare kan göra detta månadsvis, kvartalsvis, eller årsvis. Det vanligaste är kvartalsvis. För direktavkastningen är det viktigaste att veta hur mycket utdelning ett företag betalar ut per år. Formeln för direktavkastning är följande:

  • Direktavkastning = årlig utdelning per aktie dividerat med priset per aktie

Direktavkastningen kan beräknas från det senaste helårets finansiella rapport. Detta är acceptabelt under de första månaderna efter att bolaget har släppt sin årsredovisning. Men ju längre det har gått sedan årsredovisningen, desto mindre relevant är datan för investerare. 

Investerare kan också titta på utdelningarna från de fyra senaste kvartalen. Men om utdelningen nyligen höjts eller sänkts är det svårt att förutspå direktavkastningen.  

Eftersom utdelningar betalas ut kvartalsvis är det vanligt att ta den sista kvartalsutdelningen, multiplicera den med fyra och låta den resulterande summan representera årlig utdelning.

Men inte alla företag betalar ut en jämn kvartalsutdelning. Vissa företag, särskilt utanför USA, betalar mindre kvartalsutdelningar och en stor årlig utdelning. Om utdelningsberäkningen görs efter den stora utdelningen kommer det att ge en uppblåst direktavkastning.

Och vissa företag betalar utdelning oftare än kvartalsvis. En månatlig utdelning kan resultera i en beräkning som är för låg. När man bestämmer sig för hur man beräknar direktavkastningen, bör investeraren titta på företagets utdelningshistorik, för att kunna räkna ut den mest korrekta summan. 

Utdelning kan vara ett tecken på ett stabilt och välskött företag.

Är hög eller låg direktavkastning bäst?

Det rekommenderas inte att investerare utvärderar en aktie enbart baserat på dess direktavkastning. Utdelningsdata kan vara gamla eller baserade på felaktig information. Många företag har en mycket hög direktavkastning då deras aktie faller. Om ett företags aktie upplever tillräckligt med en nedgång, kan de minska storleken på sin utdelning, eller helt eliminera den.

Investerare bör iaktta försiktighet när de utvärderar ett företag som har en högre utdelning än genomsnittet. Eftersom aktiens pris är nämnaren i ekvationen för direktavkastning, kan en stark nedåtgående trend öka beräkningens kvot dramatiskt.

Vilka fördelar och nackdelar finns det för företaget att ge hög direktavkastning?

Det är viktigt att titta på både fördelar och nackdelar med direktavkastning. Och kom ihåg att inte bedöma investeringspotentialen i ett företag enbart baserat på den förutspådda direktavkastning. 

Historiskt finns det bevis på att fokus på utdelning kan stärka direktavkastningen snarare än att bromsa den. Ett exempel på detta är analyser som gjorts av S&P 500 index. Där kan vi se att 84% av den totala direktavkastningen som betalats ut sedan 1970 kommer från utdelningar. Fördelen med detta är att investerare sannolikt återinvesterar sina utdelningar i S&P 500, vilket ökar deras förmåga att tjäna mer utdelning i framtiden.

Så här kan det se ut:

En investerare köper aktier för 10 000 kronor, med en direktavkastning på 4 % till en aktiekurs på 100 kronor per aktie. Investeraren äger nu 100 aktier, som alla ger en utdelning på 4 kronor per aktie (100 x 4 = 400 totalt). Antag att investeraren använder dessa 400 kronor i utdelning för att köpa ytterligare fyra aktier. 

Aktiekursen sjunker på utdelningsdatumet till 96 kronor per aktie. Återinvesteringen ger då 4,16 aktier, eftersom att återinvesteringar möjliggör uppdelat aktieköp. Om inget förändras har aktieägaren vid tillfället för nästa utdelning 104,16 aktier som tillsammans är värde 10 0416 kronor.   Utdelningen som följer nästkommande år ökar alltså, om investeraren fortsätter att återinvestera utdelningarna i samma aktier. På så sätt ökar investeringen från år till år, och du som investerar tjänar passiv inkomst på ditt aktieinnehav.

Nackdelar med direktavkastning

Även om höga direktavkastningar är attraktiva, är det möjligt att de kan ske på bekostnad av företagets potentiella tillväxt. Det kan antas att varje krona ett företag betalar i utdelning till sina aktieägare är en krona som företaget inte återinvesterar för att växa och generera mer kapitalvinster.

Även utan att tjäna några utdelningar har aktieägare potential att tjäna högre avkastning om värdet på deras aktier ökar medan de håller aktien, som ett resultat av företagets tillväxt.

FAQ - Vanliga frågor om direktavkastning

Här är några vanliga frågor om direktavkastning. 

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning ​​är en rörlig, procentuell andel som ett företag betalar sina aktieägare. Beloppet som du faktiskt får i handen beror på hur många aktier du har, och hur hög direktavkastningen är beror på aktuell aktiekurs och utdelning.

Hur hög bör direktavkastningen vara?

För ett hälsosamt företag ska direktavkastningen följa en organisk utveckling, och inte stiga för mycket. En allt för hög direktavkastning kan tyda på en nedåtgående aktiekurs.

Varför sjunker en aktie vid utdelning?

Vid utdelning flyttas pengar från företaget till aktieägarna. Det betyder att företaget har mindre kontanter, vilket innebär att dess börsvärde sjunker.

Övrigt bra att veta om direktavkastning

När man jämför mått på företagets utdelningar är det viktigt att notera att direktavkastningen berättar vad den enkla avkastningen är i form av kontantutdelning till aktieägarna.

Utdelningskvoten representerar dock hur mycket av ett företags nettovinst som betalas ut som utdelning. Även om direktavkastningen är den vanligaste termen, tror många att utdelningskvoten är en bättre indikator på ett företags förmåga att dela ut utdelningar konsekvent i framtiden. Utdelningskvoten är starkt kopplad till ett företags kassaflöde.

Direktavkastningen visar hur mycket ett företag har betalat ut i utdelning under loppet av ett år. Avkastningen presenteras som en procentsats, inte som ett faktiskt belopp. Detta gör det lättare att se hur mycket avkastning aktieägaren kan förvänta sig att få per krona som de har investerat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.