PPM fonder – 18 bästa pensionsfonderna April 2024 (Topplista)

Disclaimer: När du köper en produkt eller öppnar ett konto genom mina länkar erhåller jag en finansiell ersättning från respektive partner. Läs disclaimer och annonspolicy längst ner på sidan.

19 bästa PPM fonderna 2021

Vill du lära dig mer om PPM fonder? 

Genom att få en bättre koll på vad pensionsfonder är för något så kan du skapa en tryggare pension i framtiden.

I den här artikeln kommer jag gå igenom hur du kan bygga grunden för en bättre pension och jag har även listat dem bästa PPM fonderna som du kan välja mellan.

Let’s go!

Pensionssystemet i Sverige är i nuläget ganska komplext. En ökande livslängd gör också att det blir en stor utmaning att få en bra pension. Med ett alltjämt ökande antal år vi beräknas leva efter att vi gått i pension – desto fler år ska vårt pensionskapital delas upp på. 

Det betyder att pensionen blir lägre och lägre vilket i sin tur innebär att vi måste jobba längre för att få ut en bra pension. Det finns dock enkla sätt att förbättra sin pension. Genom att börja med att få koll på vilka delar pensionen består av så kan man lägga grunden till att jobba mot att optimera sin framtida pension. 

I detta inlägg tänker jag gå in på en del av det som kommer utgöra din framtida pension; premiepensionen och PPM fonder.

Vad är PPM fonder och premiepension?

Premiepensionen är en del av den så kallade allmänna pensionen. Den allmänna pensionen är något som alla som arbetar och betalar skatt får ta del av. Den allmänna pensionen är uppbyggd så att en del av den arbetsgivaravgift som arbetsgivaren betalar går till din allmänna pension. 

Närmare bestämt så betalas varje månad en summa motsvarande 18,5 procent av din bruttolön in till din allmänna pension. Av dessa 18,5 procent så utgör majoriteten (16 procent) avsättningar till den så kallade inkomstpensionen. 

Resterande del (2,5 procent) avsätts till det som kallas premiepensionen (eller förkortat kallat PPM). Skillnaden mellan inkomstpensionen och premiepensionen är att premiepensionen är något som du själv kan välja hur den ska placeras. 

Inom ramen för PPM så kan man välja att placera pengarna i en rad olika fonder från många olika fondbolag.

Risknivåer i PPM

Precis som med allt annat fondsparande så kan man även i PPM välja vilken risknivå man vill ha. Det finns allt ifrån rena aktiefonder med hög risk till räntefonder med väldigt låg risk. 

I och med att pensionssparande är ett väldigt långsiktigt sparande så är det dock att rekommendera att investera i aktiefonder. Dessa fonder har betydligt högre förväntad avkastning än lågriskfonder. 

Aktiefonder är dock mer volatila och kan därmed kortsiktigt svänga mer i värde. Därför kan det vara värt att fundera på att övergå allt mer till fonder med lägre risk i takt med att man börjar närma sig den ålder då man planerar att sluta jobba och börja ta ut sin pension. 

Vill du ha mer information om hur du kan förbättra ditt månadssparande i aktiefonder så kan du läsa mer på min artikel om hur du automatiserar ditt sparande mer effektivt.

Topplista över bästa PPM fonderna och pensionsfonderna

Topplista över bästa PPM fonderna och pensionsfonderna

Här nedanför har jag listat de bästa PPM fonderna de senaste 5 åren enligt Morningstar. Listan är uppdaterad 22 februari 2021 och gäller fem år tillbaka från det datumet. Observera att avkastningen visas i årstakt över de senaste 5 åren.

Bästa PPM fonderna med låg avgift

En mycket viktig faktor för att få en bra tillväxt på kapitalet i ens premiepension är fondavgiften. Det är viktigt att se till att de fonder ens pengar placeras i har en låg avgift. Håller man en låg avgift så ger man sig själv de bästa förutsättningarna för att få en bra långsiktig värdetillväxt på sitt kapital. 

PPM sparande är dessutom väldigt förmånligt på det sätt att fondavgifterna i regel är kraftigt rabatterade i förhållande till den avgift man normalt sett får betala för samma fond utanför sitt sparande i premiepensionen. Det går alltså till sitt premiepensionssparande väldigt lätt att hitta bra fonder som håller en mycket låg avgift. 

Avanza Zero (0% avgift) och Avanza Global samt AP7 Aktiefond (båda 0,08% avgift) är de tre fonder som står ut när det kommer till att hålla en låg avgift. Det finns dock många fler fonder än så som håller en låg avgift. Ett bra exempel på detta är indexfonder

I skrivande stund så finns det hela 47 stycken fonder som har en avgift på 0,20% eller lägre. Det finns alltså mycket bra förutsättningar att hitta fonder med låg avgift att placera sitt premiepensionskapital i.

PPM fonder som har gått bäst

När man ska välja fonder till sin premiepension så kan ett tips vara att kolla på vilka fonder som gått bäst de senaste åren. Tittar man på de PPM fonder som gått starkast de senaste 5 åren så kan man se en tydlig trend i att Tech-fonder gått väldigt bra. 

Allra starkast har BlackRock – World Technology A2 gått. Denna fond har de senaste 5 åren haft en genomsnittlig värdeutveckling per år som varit över 30 procent. En bit efter ligger tre stycken andra Tech-fonder som presterat i snitt mellan 20 och strax under 30 procent i genomsnittlig årlig avkastning de senaste 5 åren. 

Även Länsförsäkringar Småbolag Sverige A har haft några imponerande år med en genomsnittlig värdeutveckling på över 20 procent. 

 

Man bör dock fundera på om denna statistik är tillräcklig för att ta beslutet att placera mycket av sin premiepension i Tech-fonder. Tech har ju varit väldigt populärt bland investerare de senaste åren – vilket har hjälpt till att dra upp värderingarna inom sektorn. 

Det är därför svårt att sia om denna starka värdeutveckling för Tech-fonder kommer att fortsätta även under kommande år.

Vad är AP7 Såfa

Vad är AP7 Såfa?

AP7 Såfa är en statligt förvaltad fond inom premiepensionssystemet. AP7 Såfa brukar också kallas soffliggarfonden. Detta på grund av att det är den fond som ens premiepension automatiskt placeras i om man inte gör något aktivt val av fond(er) inom sin premiepension.

Hur fungerar AP7 Såfa?

AP7 Såfa är en fond där hela ditt premiepensionskapital automatiskt placeras om du inte gjort något annat val. AP7 Såfa är också anpassad efter din ålder. Fonden är nämligen uppdelad i två delar – AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. 

Upp till 55 års ålder så placeras allt ditt kapital i premiepensionen i AP7 Aktiefond. Men från och med 56 års ålder och framåt så kommer en större och större andel av ditt innehav i AP7 Såfa att ligga i räntefonden. 

Lägsta risknivån i AP7 Såfa uppnås vid 75 års ålder då två tredjedelar av kapitalet är placerat i räntefonden. 

Bra alternativ för den ointresserade

Den som inte är så intresserad av investeringar och gärna inte lägger någon tid på sitt pensionssparande kan dock gärna låta premiepensionen ligga kvar i AP7 Såfa. 

Det är nämligen en bra fond som ger god riskspridning samtidigt som det är en stor fördel att risknivån automatiskt justeras nedåt när pensionsåldern börjar närma sig.

Känner du att du skulle vilja lära dig mer om aktier och fonder så kan du läsa min artikel hur du kommer igång redan idag.

Historiskt bra avkastning

AP7 Såfa har också historiskt avkastat väldigt bra. Fonden tillåts att använda sig av viss belåning i sina placeringar. Detta har förstås hjälpt till att ge en hävstång och skapa mycket bra avkastning många av de år som börsen gått uppåt. 

Belåningen ger dock förstås en ökad risk. I och med att pensionssparande är ett sparande över en så väldigt lång tidsperiod så är dock den ökade risken inget man borde oroa sig för. Det är istället bara positivt att man med hjälp av belåningen kan få en något högre avkastning. 

Extremt låg förvaltningsavgift

En av de stora fördelarna med AP7 Såfa är att den har en extremt låg förvaltningsavgift. Avgiften för AP7 Såfa ligger på låga 0,08 procent. Denna avgift gäller för aktiefonden i AP7 Såfa. Räntefonden har en ännu lägre avgift. 

Avgiften för AP7 Såfa blir alltså ännu lägre än 0,08 procent efter att man fyllt 56 år. När man fyllt 75 år och andelen räntefond är som störst så är den totala avgiften nere på rekordlåga 0,06 procent. 

Den låga avgiften hjälper förstås till att skapa en bra avkastning över tid. Avgifter i sparandet kan ju trots allt på lång sikt äta upp en märkbar del av ens kapital. 

Ränta på ränta effekten gör nämligen över långa tidsperioder att även en liten besparing i avgifter kan ge avtryck på hur mycket kapital man hinner ackumulera.

Avanza auto robotrådgivning
PPM fonder

Så byter du PPM fonder

Det är enkelt att byta sina PPM fonder. För att göra detta behöver man bara logga in på Pensionsmyndighetens hemsida. Detta kan göras enkelt och smidigt med ens BankID. Sedan är det bara att navigera till premiepensionen och sidan för fondbyte. 

Där kan man se sin nuvarande fördelning av fonder i sitt premiepensionssparande. Man kan också enkelt söka efter och lägga till nya fonder. Lägger man till flera olika fonder så måste man också välja hur stor andel av totalen som varje fond ska utgöra. 

Det kan ju hända att man till exempel vill ha majoriteten av sitt sparande i en viss fond, och sen bara lite grann i några andra fonder. Vill du ha fond inspiration så kan du kolla in mina 8 aktiefonder jag har i min fondportfölj.

Vill du istället lära dig hur du bygger din egen fondportfölj så har jag skapat en guide där jag listar 8 grymma tips för att du ska skapa den bästa fondportföljen.

Så kompletterar du med privat pensionssparande

Allmänna pensionen kommer utgöra basen i ens framtida pension. Enbart den allmänna pensionen kommer dock att vara ganska låg i förhållande till den lön man har under sitt arbetsliv. Det är alltså viktigt att den allmänna pensionen kompletteras för att man ska få en god ekonomi som pensionär. 

Förhoppningsvis så har man därför en tjänstepension från sin arbetsgivare. Detta är en typ av pensionssparande som arbetsgivaren gör utöver den avsättning som sker till den allmänna pensionen. Tjänstepensionen brukar vara en mycket viktig komponent för att få en bra pension. Se därför gärna till att din arbetsgivare erbjuder tjänstepension. 

Dock så kommer pensionen i de flesta fall ändå vara relativt låg även om man har tjänstepension. Det är därför viktigt att man också kompletterar med ett privat pensionssparande. Ett sådant privat pensionssparande kan man enkelt göra hos sin bank.

Tänk även på att utnyttja det nya lagförslaget som gör det enklare att flytta dina tjänstepensioner och fribrev. Det kan ge dig över 100.000 kr vid pensionen!

Öppna konto hos en sparbank/nätmäklare

För att spara privat till sin pension så kan man öppna ett konto hos till exempel någon av storbankerna eller nätmäklarna. Personligen så gillar jag Avanza som har ett stort utbud av både kontotyper och aktier och fonder att investera i. 

När man väl öppnat sitt konto så är det bara att välja vad man vill investera i och sätta igång att spara. Förslagsvis kan man sätta upp ett automatiskt månadssparande. Då blir processen enklare och man ser dessutom till att sparandet verkligen blir av varje månad.

Viktigt att tänka på när du ska jämföra PPM fonder

Det kan vara svårt att välja ut vilka PPM fonder man ska placera sin premiepension i. Det är ju trots allt en mycket svår uppgift att försöka förutse vilka fonder som kommer att gå bäst i framtiden. Det finns dock vissa faktorer man speciellt bör ta i beaktning när man väljer PPM fonder. Dessa faktorer beskriver jag kort nedan.

Avgiften

En viktig aspekt i en PPM fond är avgiften. Den bör helst vara så låg som möjligt. Men se också till helheten. En fond som presterar väldigt bra kan i många fall vara värd att betala en lite högre avgift för. Försök därför att avgöra hur pass mycket värde fonden levererar i förhållande till den avgift du får betala.

Historisk avkastning

Titta gärna på fondernas historiska avkastning. Var också noga att kolla den historiska avkastningen över en lång tidsperiod, och inte bara de senaste åren. En snittavkastning över längre tidsperioder säger nämligen mer om hur pass väl fonden presterar än den avkastning som den gett under bara några enstaka år. 

Framtidsutsikter

Även om den historiska avkastningen kan vara en vägledning när man väljer fonder så bör det inte vara en helt avgörande faktor för vilka PPM fonder man väljer. Vissa fonder kan ha presterat bra historiskt för att det har varit bra år för just den bransch som fonden investerar i. 

Till exempel så kan det vara perioder då fastigheter går väldigt bra – när räntorna är låga, efterfrågan på bostäder och lokaler är hög osv – vilket gör att fastighetsbolagen utöver att tjäna pengar på hyresintäkter även tjänar en massa pengar på värdeökningar av fastigheterna. Under en sådan period kan då fastighetsfonderna gå väldigt bra. 

Men en sådan period av överprestation kan också fort ta slut – vilket gör att det kan bli ett dåligt investeringsbeslut om man väljer att placera pengarna i fastighetsfonder på grund av det faktum att dessa fonder gått bra historiskt. Man bör därför också fundera hur pass bra framtidsutsikter fonderna man är intresserade av har. Vill du har mer information om fastighetsaktier så kan du titta in de 18 bästa fastighetsaktierna.

Din egen riskvilja

Hur mycket risk man är villig att ta är också en viktig faktor när man väljer PPM fonder. För pensionssparande rekommenderas generellt sparande i aktiefonder – det vill säga ett sparande med ganska hög risk. Det är dock viktigt att man ändå känner sig bekväm med den nivå av risk man har i sitt sparande.

Tror du att din egen fondportfölj kommer att överprestera AP7 Såfa?

Sist men inte minst så bör man alltid överväga om man tror att de fonder man väljer kan prestera bättre än den avkastning man skulle få genom att låta allt kapital i premiepensionen ligga i AP7 Såfa. 

AP7 Såfa har trots allt haft en väldigt bra historisk avkastning som få fonder kan mäta sig med. Den låga avgiften i kombination med en viss belåning i fonden har med stor sannolikhet varit bidragande faktorer till den höga avkastningen.

FAQ - Vanliga frågor om PPM fonder

PPM fonder är något som ofta inte är särskilt familjärt bland gemene man. Det är nämligen ganska vanligt att inte ha lagt så mycket tid på att se över sin premiepension. Jag har därför försökt svara på några vanliga frågor som kan komma upp om PPM fonder.

Vad händer om jag inte aktivt väljer några PPM fonder?

Den som inte gör något aktivt val av PPM fonder får automatiskt pengarna placerade i AP7 Såfa. Detta behöver dock inte vara något negativt, då AP7 Såfa historiskt har gett en väldigt bra avkastning.

Vart byter man PPM fonder?

PPM fonderna kan man enkelt byta på Pensionsmyndighetens hemsida. Där kan man logga in med BankID och sedan navigera till sidan för Premiepension. Där kan man se vilka fonder man för tillfället har i sin premiepension, samt söka bland de fonder som finns tillgängliga att välja inom ramen för premiepensionen.

Hittar man en eller några fonder man är intresserad av så kan man enkelt lägga till dessa till sitt premiepensionssparande - samt välja hur stor del av det totala kapitalet som ska investeras i var och en av de valda fonderna.

Hur många PPM fonder kan man ha?

Det finns ingen begränsning för hur många PPM fonder du kan välja.

FAQ - Vanliga frågor om premiepension

Många är tyvärr inte så insatta i pensionssystemet och sitt pensionssparande. Det är därför ganska vanligt att man inte har full koll på vad premiepension innebär och hur den funkar. Några av de vanligaste frågetecknen har jag därför försökt räta ut nedan.

Vad är premiepension?

Premiepension är en del av den allmänna pensionen. Till skillnad från inkomstpensionen (som är den andra delen av den allmänna pensionen) så kan man inom premiepensionssparandet själv välja hur pengarna ska placeras.

När kan jag ta ut pengar från premiepensionen?

Premiepensionen tas ut samtidigt som resten av den allmänna pensionen. För innevarande år (2020) så är den lägsta åldern för att ta ut allmän pension 62 år. Denna minimiålder är dock på uppgång i takt med att befolkningen väntas leva längre.

De som fortfarande har en del år kvar till sin pension kan alltså räkna med att behöva vänta till mer än 62 års ålder innan de får ta ut premiepensionen.

Vilka fonder kan jag välja mellan i premiepensionen?

Pensionsmyndigheten har ett stort utbud av fonder att välja mellan. Det finns fonder med både olika risknivå och olika investeringsinriktningar. Det bör alltså inte vara något problem att hitta fonder som man gillar.
avanza-logotyp
Fördelar och nackdelar att byta PPM fonder

Fördelar med att byta PPM fonder

En fördel med att byta PPM fonder är att det gör att man tvingar sig själv att sätta sig in i premiepensionssparandet i större utsträckning. Det leder till att man får en bättre koll på sitt sparande. 

Nackdelar med att byta PPM fonder

En av nackdelarna med att byta PPM fonder är att det ofta leder till en högre fondavgift. AP7 Såfa har nämligen en väldigt låg avgift som få andra fonder kan matcha. Dessutom har AP7 Såfa en väldigt hög genomsnittlig historisk avkastning, vilket gör att det finns en risk att man får en sämre total avkastning om man byter PPM fonder. 

Risker med PPM fonder och premiepensionsfonder

Som med allt sparande så är det självklart också riskfyllt med PPM fonder. Alla fonder i premiepensionen har en viss nivå av risk, och det är upp till en själv att välja en risknivå som passar en själv. Man bör dock alltid ha i åtanke att man kommer tvingas ta en viss risk om man vill få en bra avkastning på sina PPM fonder. 

Väljer du egna fonder kan kan risken öka

Den som gör valet att själv plocka ut de fonder man vill ha i sin premiepension kan i vissa fall öka risken i sitt premiepensionssparande onödigt mycket. Väljer man till exempel fonder som är alltför koncentrerade till en och samma geografisk region eller inom en viss bransch så kan sparandet få en för stor exponering mot en avgränsad del av ekonomin. 

Om den bransch eller region man investerat i börjar gå dåligt kan det då påverka ens avkastning starkt negativt. 

Det är mycket svårt att slå avkastningen för AP7 Såfa

Få fonder har under en längre tidsperiod slagit avkastningen för AP7 Såfa. AP7 Såfa förvaltas av ett vasst investeringsteam och har med hjälp av en låg avgift och en viss belåning väldigt goda förutsättningar att skapa en hög avkastning. 

Det har de också lyckats med. AP7 Aktiefond har i skrivande stund (Oktober 2020) en genomsnittlig årlig avkastning på drygt 11 procent under de senaste fem åren. 

Det är en väldigt konkurrenskraftig avkastning, och det finns mycket som talar för att det är svårt att över tid slå avkastningen för AP7 Såfa genom att själv välja ut andra fonder. 

Du bör ha koll på vad du gör

När det kommer till sparande så är det alltid viktigt att ha koll på vad man gör. Felaktiga investeringsbeslut kan nämligen över tid komma att kosta mycket pengar. Se därför till att vara påläst innan du gör några förändringar i din premiepension. 

avanza-logotyp

Läs mer & följ mig: